måndag 16 september 2013

Köp och sälj: Sagax och Balder!

Idag gjorde jag slag i saken och sålde mina Balder preferensaktier eftersom jag i mitt förra inlägg (svenska preferensaktier) kom fram till att Balders preferenser i stort sett nått sitt utvecklingstak. Säljkursen för mina Balder blev 343 SEK vilket resulterade i en vinst (exkl. utdelningar) på ungefär 13,5%. Vid dagens kurs skulle det ta över 2 år att få igen samma summa i utdelningar så jag anser att givet förutsättningarna är
försäljningen motiverad. Dessutom var innehavet i Balder placerat i min Avanza mini-depå vilket inte var helt fördelaktigt. Det nya köpet är gjort till mitt ISK.


Eftersom jag gillar att ha en del av av mitt kapital placerat i preferensaktier med trevlig direktavkastning kikade jag under helgen på placeringsalternativ. Jag fastnade för främst två preferensaktier som jag jämförde lite mer; Sagax och Klövern. Valet föll till slut på Sagax. Utvecklingen för Sagax och Kövern har i år varit ungefär den samma, men valet föll på Sagax p.g.a. bättre räntetäckningsgrad, soliditet och vettigare vakans. Dessutom känns Sagax fastighetsbestånd mer tilltalande för mig; lager- och lätta industrifastigheter främst i Stockholmsregionen, men även i övriga mellersta Sverige och till 24 % utomlands. Jag ser inte någon direkt större risk gentemot Balder även om siffrorna är något svagare.

Soliditet Vakans Räntetäckningsgrad Direktav.
Balder 36% 6% 2,7 5,85%
Sagax 30% 7% 2,4 6,37%
Klövern 28,50% 12% 1,9 6,67%

Köpet av Sagax är tänkt som långsiktigt där jag varje år kommer att få ta del av över 6% direktavkastning, fördelat på 4 tillfällen. Min köpkurs för Sagax blev 31,50 sek, vilket känns ok. Jag tror inte på någon kursdrivande räntehöjning de närmaste åren så placeringen känns trygg. Med lite tur får jag även ta del av preferensens utvecklingspotential upp till satt inlösenkurs (35 kronor).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar