tisdag 25 februari 2014

Ekonomisk översikt, februari

Ny lön - ny sammanställning! Min ekonomiska status per 2014-02. Siffrorna inom parentes är samlat värde 2014-01. En fin månad, både sparmässigt och värdeökningsmässigt. Jag har flyttat över lite pengar från mitt tillfälliga sparkonto till mitt andra sparkonto som har bättre ränta. Har även ökat något i Avega, Mr Green och Telia. Peab har avyttrats.

+40 305 (+ 45 213)    (tillfälligt sparkonto)
+111 800 (+ 102 993)    (sparkonto)
+122 104 (+ 118 449)  (aktiekonto 1)
+73 501 (+ 60 728)   (aktiekonto 2)
-------
+347 710 (+ 327 383)

Värdet på tillgångarna har ökat med ungefär 20 000 från f.g. månad. Ungefär hälften av ökningen kommer från nytt sparande och hälften från värdeökning. Kostnaderna för månaden uppgick till -13 714 (-17 423) och fördelade sig enligt diagrammet nedan.

I februari 2013 hade jag kostnader på totalt 23 249 kronor, vilket påverkades negativt av en stor utgift för en resa till Vietnam, så i år ser det naturligtvis bättre ut. 

Nedan är kostnader 2014 vs kostnader 2013. Det har börjat bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar